ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΤΩΟΝ Α.Ε.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΤΩΟΝ Α.Ε.

Εταιρικά Στοιχεία

Επωνυμία: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΤΩΟΝ Α.Ε.

Δραστηριότητα: Παραγωγή & Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διεύθυνση: Γαριβάλδη 13, 11742 Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 747 3630

ΑΦΜ: 998380584

ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών

Οικονομικά Στοιχεία

Οικονομικές Καταστάσεις 2017 της εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΤΩΟΝ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις 2017

Οικονομικές Καταστάσεις 2016 της εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΤΩΟΝ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις 2016

Οικονομικές Καταστάσεις 2015 της εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΤΩΟΝ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις 2015

Ισολογισμός 2014 της εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΤΩΟΝ Α.Ε. Ισολογισμός 2014

Προσάρτημα Ισολογισμού 2014 της εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΤΩΟΝ Α.Ε. Προσάρτημα Ισολογισμού 2014